Οταν η Google εκρυψε το Internet!

Όσοι είσαστε γεννημένοι από τα mid 90s και μετά ίσως δεν νιώσετε ακριβώς τα παρακάτω. Είναι καλό όμως να τα διαβάσετε, γιατί ενδεχομένως να σας βοηθήσουν να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Υπήρξε μια μαγική εποχή. Όταν το internet ξεκινούσε και ήμασταν πολλοί λίγοι συνδεδεμένοι. Τότε που τα sites τα ανακάλυπτες μέσα από IRC chats,…